Luonnonmukaisuus

Mitä luomuviljely tarkoittaa? – Vastaus: Luomuviljelyssä ei saa käyttää keinolannoitteita eikä kemiallisia torjunta-aineita. Vain luonnonmukaiset apukeinot ovat sallittuja. Myös eläinrehun on oltava pääosin luonnonmukaista. HiPPille tämä ei kuitenkaan riitä. Meidän eläimemme syövät ainoastaan luomurehua, eivät mitään muuta.

EU on määritellyt luomutuotannon säännöt niin kutsutuissa EY-asetuksissa. Ne koskevat kaikkia jäsenvaltioita, ja niissä on määritelty säännöt mm. luomuviljelyn ja -tuotannon toteuttamiselle. Asetuksissa määritellään myös valvontaa koskevat säännöt sekä vaatimukset, joiden on täytyttävä luomuelintarvikkeiden viemiseksi EU:n ulkopuolelle. Me HiPPillä emme tyydy vain noudattamaan sääntöjä vaan asetamme itseämme ja toimintaamme koskevat vaatimukset vielä korkeammalle.

Annetaanko eläimille antibiootteja? – Vastaus: Luonnonmukaista maataloutta koskevien EY-asetusten mukaan antibiootteja on käytettävä säästeliäästi ja rajoitetusti. Me HiPPillä noudatamme kuitenkin nollatoleranssia antibioottihoidon suhteen. Jos eläin tarvitsee antibiootteja, se poistetaan HiPPin tuotannosta ja siirretään toiselle tilalle. Näin eläin saa kaiken tarvitsemansa hoidon. Pidämme hyvää huolta eläimistämme mutta emme tingi luomuturvallisuutta koskevista vaatimuksistamme.

Mitä oikeuksia eläimillä on? – Vastaus: EU:n mukaan luomueläinten on saatava olla ulkona, jotta ne voivat elää luonnonmukaisesti niin kuin eläinten kuuluu. HiPP edellyttää lisäksi , että eläimet elävät mahdollisimman kaukana liikennöidyistä teistä ja teollisuusalueista. Eläimemme eivät saa laiduntaa myöskään lähellä tavanomaisia viljelysalueita.