Miten huolehdimme ilmastosta

HiPP kiinnitti ilmastonsuojeluun huomiota jo ennen kuin ilmastonmuutos määriteltiin aikamme suurimmaksi haasteeksi. Olemme saavuttaneet viime vuosikymmeninä paljon: olemme siirtyneet käyttämään uusiutuvia energianlähteitä ja pystyneet pienentämään sekä eliminoimaan päästöjämme. Olemme myös vähentäneet pakkausmateriaalien määrää ja pystyneet siten leikkaamaan päästöjä entisestään. Esimerkiksi Pfaffenhofenin tuotantolaitoksen hiilipäästöt ovat pienentyneet yli 80 prosenttia.

HiPP on vuodesta 1995 lähtien noudattanut eurooppalaisen EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) -ympäristöjärjestelmän tiukkoja vaatimuksia ja parantanut ekologista jalanjälkeään vuosittain. HiPP:n tuotantolaitokset Saksan Pfaffenhofenissa ja Itävallan Gmundenissa ovat olleet ilmastoneutraaleja vuodesta 2011. Myös Saksan Herfordissa, Kroatian Glinassa ja Unkarin Hanságligetissa sijaitsevat tuotantolaitokset ovat nykyisin ilmastoneutraaleja uusiutuvien energianlähteiden käytön ja ilmastonsuojeluhankkeiden tukemisen ansiosta.

Olemme tunnistaneet arvoketjussa muitakin hiilipäästöjen pienentämismahdollisuuksia, joiden avulla voimme tehdä yhtiöstä ilmastopositiivisen. Panostamme seuraavien neljän vuoden aikana yhteistyökumppaniemme kanssa uusiin toimenpiteisiin hiilipäästöjen eliminoimiseksi. Ne päästöt, joita ei voida pienentää tai välttää, kompensoidaan.

Vähennämme päästöjä 

  • suojelemalla ilmastoa aktiivisesti luomuviljelyn avulla jo vuodesta 1956
  • optimoimalla energiankulutusta jatkuvasti
  • pienentämällä hiilipäästöjä jo 1990-luvun alusta lähtien
  • toimimalla ilmastoneutraalisti kaikissa EU:n alueen tuotantolaitoksissa
  • optimoimalla tuotepakkaukset

Kompensoimme päästöjä

  • sitomalla hiiltä humuksen muodostumisen kautta
  • osallistumalla maailmanlaajuisiin ilmastonsuojeluhankkeisiin
  • toteuttamalla ilmastonsuojeluhankkeita omassa toimitusketjussamme